واژواره

سیدمسعود طباطبائی

واژواره

سیدمسعود طباطبائی

واژواره

در نمازم خم ابروی تو مشکوکم کرد
روزگاری‌ست ملقب به کثیرالشکّم

سیدمسعود طباطبائی
https://telegram.me/smtpoet

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

مختار

مختار تویی!
تیر بارانم کن!
مشمولِ قساوتِ سوارانم کن

بر وسعت عاشقی بهارانم کن
ای ابرِ بهانه گیر!
بارانم کن!

30 شهریور 1392
  • سیدمسعود طباطبائی
  • ۰
  • ۰

باران

[برای آن! دانش آموز]

میدان نبرد چترها با باران؛
در رزم ِ زوال ِ زندگی تا باران...*

صد مشق نوشته ایم: بابا، باران!
یک بار نخوانده ایم حتّی: «باران»

* تا باران بند بیاید!
30 شهریور 1392

  • سیدمسعود طباطبائی
  • ۰
  • ۰

مجموعه ی شعر

شاعر!
نرو نمیر!
ناشر نشسته است،
گرچه بهانه گیر:
«احسنت! ناز شصت!»
::
با آخرین خبر
شعر نهایی ات
در زیر چاپ گفت:
«مجموعه ای دگر
دارم، نخوانده ای!
در من نهفته است:
"مرده است زندگی"»
::
شاعر!
برو بمیر!
ناشر دوان دوان...
مسئول ِ پخش گفت:
«مخصوصِ عاشقان؛
دیوانِ کامل از
مجموعه ی جدید!
اشعار کهنه اند،
فورا ولی رسید!»
::
اشعار ِکهنه از
دیوانِ کاملت
در دست عاشق است...
این بود حاصلت:
«مجموعه ی خودت!»

6 شهریور 1392
  • سیدمسعود طباطبائی